معرفی مسئول فنی مرکز

دکتر معصومه محمودی افصح

متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

عضو انجمن علمی و صنفی متخصصین طب کار ایران

مدیر سایت اینترنتی ” پایگاه اطلاع رسانی طب کار ایران” و کانال تلگرامی ” طب کار ایران “