خدمات مرکز

مرکز تخصصی طب کار پازند تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، با دارا بودن بروزترین تجهیزات تخصصی اعم از اودیومتری ، اسپیرومتری و اوپتومتری و طرف قرارداد با آزمایشگاه معتبر و تحت نظارت پزشک متخصص طب کار با داشتن تفاهم نامه با کلیه شعب سازمان تامین اجتماعی در استان تهران آماده ارائه خدمات ذیل در استان تهران  می باشد :

معاینات بدو استخدام (این معاینات بر اساس ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی برای شروع به کار هر فرد مشمول بیمه تامین اجتماعی الزامی است )

معاینات ادواری مطابق ماده ۹۲ قانون کار / پس از بازدید محیط کار و تشخیص عوامل زیان آور توسط متخصص طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای.

معاینات تطابق با کار

معاینات بازگشت به کار انجام این معاینات جهت هر کارگری که نیاز به بیش از ۳ روز مرخصی استعلاجی دارد ضروری می‌باشد.

معاینات حین بازنشستگی يا معاينات خروج از كار و بازنشستگی پیش از موعد به علت بیماری

صدور کارت سلامت رانندگان پایه یک

گزارش  آماری و توصیفی ازوضعیت سلامت کارکنان وتجزیه و تحلیل نتایج معاینات برای کارفرما و مدیران.

لازم به ذکر است محل استقرار مرکز در  بلوار اصلی تهرانسر ، مجتمع تجاری اداری سهند و دارای پارکینگ عمومی جهت سهولت ایاب و ذهاب مراجعین می باشد.