معاینه

مدیریت این بخش بر عهده پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی می باشد. در این بخش که با توجه به فرم خوداظهاری تکمیل شده توسط خود فرد انجام می شود پزشک معاینات قلب و...


مدیریت این بخش بر عهده پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی می باشد. در این بخش که با توجه به فرم خوداظهاری تکمیل شده توسط خود فرد انجام می شود پزشک معاینات قلب و ریه و اندامها و سایر ارگانها را انجام داده و کلیه موارد را درپرونده شغلی فرد به ثبت می رساند. در صورت وجود هر گونه اختلال که بتواند در انجام وظایف شغلی فرد مشکلی ایجاد کند و یا سلامت وی یا همکارانش را به مخاطره بیاندازد با مشاوره ی تخصصی سایر رشته ها تعیین تکلیف و نظردهی صورت می گیرد.