معاینه

مدیریت این بخش بر عهده پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی می باشد. در این بخش که با توجه به فرم خوداظهاری تکمیل شده توسط خود فرد انجام می شود پزشک معاینات قلب و ریه و اندامها و سایر ارگانها را انجام داده و کلیه موارد را درپرونده شغلی فرد به ثبت می رساند. در صورت وجود هر گونه اختلال که بتواند در انجام وظایف شغلی فرد مشکلی ایجاد کند و یا سلامت وی یا همکارانش را به مخاطره بیاندازد با مشاوره ی تخصصی سایر رشته ها تعیین تکلیف و نظردهی صورت می گیرد.