معرفی مسئول فنی مرکز

دکتر معصومه محمودی افصح

متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

عضو انجمن علمی و صنفی متخصصین طب کار ایران

مدیر مسئول سایت اینترنتی ” پایگاه اطلاع رسانی طب کار و بهداشت حرفه ای ” و کانال تلگرامی ” طب کار ایران “