هزینه معاینات طب کار در سال ۹۸ چقدر هست؟

طبق مصوبه ی انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار در استان تهران هزینه ی آزمایشات روتین( به غیراز آزمایشات عدم اعتیاد و مارکر های ویروسی و آزمایشات دیگر ) به همراه تشکیل پرونده توسط کارشناس بهداشت حرفه ای ، اودیومتری ، اسپیرومتری ، بینایی سنجی و معاینه پزشک متخصص طب کار برای افراد کمتر از […]


طبق مصوبه ی انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار در استان تهران هزینه ی آزمایشات روتین( به غیراز آزمایشات عدم اعتیاد و مارکر های ویروسی و آزمایشات دیگر ) به همراه تشکیل پرونده توسط کارشناس بهداشت حرفه ای ، اودیومتری ، اسپیرومتری ، بینایی سنجی و معاینه پزشک متخصص طب کار برای افراد کمتر از سی و پنج سال ۱۹۰هزار تومن و بالاتر از سی و پنج سال به علت اضافه شدن نوار قلب ۲۱۵ هزار تومان می باشد.

در صورت درخواست کارفرما برای انجام برخی اقدامات طبق ارزیابی انجام شده توسط تیم بهداشت و ایمنی داخل مرکز صنعتی یا به تشخیص پزشک متخصص طب کار، هزینه این اقدامات بر هزینه ی فوق اضافه خواهد شد. مانند عکس قفسه سینه یا ستون فقرات.

برای دانلود فایل pdf تعرفه های طب کار ۱۳۹۸ اینجا کلیک کنید.