پوکی استخوان و مشکلات کارگران مبتلا

همواره این سوال در معاینات طب کار وجود دارد که برای جلوگیری از شکستگی یا شکستگی های بیشترناشی از پوکی استخوان ، چه کارهایی را باید در محل کار انجام دهیم؟متأسفانه پاسخی ساده برای این سوال وجود ندارد ، زیرا بسته به ماهیت کار ، در هر مورد متفاوت است. اما مراقبت ویژه در کارهایی […]


همواره این سوال در معاینات طب کار وجود دارد که برای جلوگیری از شکستگی یا شکستگی های بیشترناشی از پوکی استخوان ، چه کارهایی را باید در محل کار انجام دهیم؟
متأسفانه پاسخی ساده برای این سوال وجود ندارد ، زیرا بسته به ماهیت کار ، در هر مورد متفاوت است. اما مراقبت ویژه در کارهایی که در آنها خطر سقوط وجود دارد مانند کار در ارتفاع توصیه می شود.
بلند کردن اجسام سنگین نیز باید محدود شود که در اغلب مشاغل معمولاً قابل اجتناب نیست. به عنوان مثال پرستاران سالمندان ، باغبانان ، کشاورزان و کسانی که جعبه ها و بسته ها را بلند می کنند مانند کارگران سوپرمارکت و کارمندان پستی. این مشاغل معمولاً شامل نوعی از حرکات مفاصل و استخوانها (خم شدن و بلند کردن) می شوند که ممکن است خطر شکستگی در آنها به ویژه ستون فقرات را افزایش دهند