تبریک به مراجعین مرکز تخصصی طب کار پازند

در ارزیابی صورت گرفته توسط تیم خبری « گروه شهردار آنلاین » و « اکوفارس » ، « مرکز تخصصی طب کار پازند » با معیارهای فضای ساکت ، آرام و استاندارد ، داشتن تجهیزات کامل و به روز و اتاقک آکوستیک استاندارد ، تکریم ارباب رجوع ، داشتن سایت اینترنتی جهت اطلاع رسانی ها […]


در ارزیابی صورت گرفته توسط تیم خبری « گروه شهردار آنلاین » و « اکوفارس » ، « مرکز تخصصی طب کار پازند » با معیارهای فضای ساکت ، آرام و استاندارد ، داشتن تجهیزات کامل و به روز و اتاقک آکوستیک استاندارد ، تکریم ارباب رجوع ، داشتن سایت اینترنتی جهت اطلاع رسانی ها ، دارا بودن پرسنل حرفه ای و با مدرک مرتبط و حضور دائمی آنها و مسئول فنی در تمام ساعات پذیرش و معاینه ، رعایت تعرفه های مصوب انجمن صنفی طب کار تهران ، دسترسی آسان به آزمایشگاه تشخیص طبی و رادیولوژی ، داشتن پارکینگ طبقاتی در محل مرکز جهت رفاه حال مراجعین ، پاسخگویی سریع و حتی الامکان یک روزه رتبه برتر را در مراکز غرب تهران به خود اختصاص داد.