تعرفه های معاینات و آزمایشات بدو استخدام ( طب کار ) سال ۹۹ استان تهران اعلام شد

با توجه به موافقت کلیه مراکز استان تهران جهت ارائه تخفیف به مراجعین بدو استخدام ، تعرفه ۹۹ طب کاراز سوی انجمن کارفرمایی مراکز تخصصی طب کاراستان تهران برای کلیه مراکز تخصصی طب کار استان اعلام شد. این عدد برای مراجعین زیر سی و پنج سال ۲۱۰ هزار تومان و بالای ۳۵ سال به علت […]


با توجه به موافقت کلیه مراکز استان تهران جهت ارائه تخفیف به مراجعین بدو استخدام ، تعرفه ۹۹ طب کاراز سوی انجمن کارفرمایی مراکز تخصصی طب کاراستان تهران برای کلیه مراکز تخصصی طب کار استان اعلام شد. این عدد برای مراجعین زیر سی و پنج سال ۲۱۰ هزار تومان و بالای ۳۵ سال به علت دارا بودن نوار قلب ۲۴۱ هزار تومان می باشد.

لازم به ذکر است هزینه اقدامات اضافه مانند تست عدم اعتیاد و اودیومتری تکمیلی و.. به صورت جدا و طبق تعرفه ی مندرج محاسبه خواهد شد.