تعرفه های معاینات و آزمایشات بدو استخدام ( طب کار ) سال ۹۹ استان تهران اعلام شد

با توجه به موافقت کلیه مراکز استان تهران جهت ارائه تخفیف به مراجعین بدو استخدام ، تعرفه ۹۹ طب کاراز سوی انجمن کارفرمایی مراکز تخصصی طب کاراستان تهران برای کلیه مراکز تخصصی طب کار استان...


با توجه به موافقت کلیه مراکز استان تهران جهت ارائه تخفیف به مراجعین بدو استخدام ، تعرفه ۹۹ طب کاراز سوی انجمن کارفرمایی مراکز تخصصی طب کاراستان تهران برای کلیه مراکز تخصصی طب کار استان اعلام شد. این عدد برای مراجعین زیر سی و پنج سال ۲۱۰ هزار تومان و بالای ۳۵ سال به علت دارا بودن نوار قلب ۲۴۱ هزار تومان می باشد.

لازم به ذکر است هزینه اقدامات اضافه مانند تست عدم اعتیاد و اودیومتری تکمیلی و.. به صورت جدا و طبق تعرفه ی مندرج محاسبه خواهد شد.