نقش مرکز تخصصی طب کار پازند در سیستم بهداشتی و پیشگیری از ابتلا به کرونا

مرکز تخصصی طب کار پازند از ابتدای شروع و تایید وجود بیماری در استان تهران با رعایت موازین بهداشتی ، قطع انجام معاینات غیراورژانسی و تکمیل پرسشنامه ی ابتلا به کرونا برای تمامی مراجعین بدو استخدام در پیشگیری از ابتلا دیگران ایفای نقش کرد. از اقدامات دیگر مرکز در این راستا : توصیه به رعایت […]


مرکز تخصصی طب کار پازند از ابتدای شروع و تایید وجود بیماری در استان تهران با رعایت موازین بهداشتی ، قطع انجام معاینات غیراورژانسی و تکمیل پرسشنامه ی ابتلا به کرونا برای تمامی مراجعین بدو استخدام در پیشگیری از ابتلا دیگران ایفای نقش کرد.

از اقدامات دیگر مرکز در این راستا :

توصیه به رعایت فاصله اجتماعی به مراجعین

در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی کننده و شوینده برای همه مراجعین و پرسنل مرکز

تهیه ماسک جهت  مراجعینی که ماسک مناسب به همراه نداشتند

انجام معاینات بازگشت به کار در مبتلایان بهبود یافته کرونا طبق دستورالعمل وزارت بهداشت