نظر سنجی از مراجعین مرکز تخصصی طب کار پازند

مرکز تخصصی طب کار پازند در راستای طرح تکریم ارباب رجوع نظرسنجی انجام می دهد. شما نیز می توانید در این نظرسنجی شرکت نمایید. لطفات نظرات خود را در رابطه با کیفیت و سرعت خدمات ، نحوه ی برخورد پرسنل واحدها اعم از پذیرش ، کارشناسی پرونده ؛ شنوایی سنجی و پزشک معاینه کننده ، […]


مرکز تخصصی طب کار پازند در راستای طرح تکریم ارباب رجوع نظرسنجی انجام می دهد. شما نیز می توانید در این نظرسنجی شرکت نمایید.

لطفات نظرات خود را در رابطه با کیفیت و سرعت خدمات ، نحوه ی برخورد پرسنل واحدها اعم از پذیرش ، کارشناسی پرونده ؛ شنوایی سنجی و پزشک معاینه کننده ، فضای فیزیکی مرکز، بازخوردتان نسبت به اطلاعات به دست آمده از سلامتی خود ، کیفیت مشاوره های اخذ شده نسبت به راههای درمان یا پیشگیری از بیماریهای در معرض خطر به ایمیل pazandcenter@gmail.com   ارسال فرمایید.همچنین پیشنهادات خود را در راستای ارتقا کیفیت خدمات بفرمایید.پیشاپیش از شما متشکریم.