اندازه گیری تومور مارکرها در معاینات طب کار

تومور مارکرها اغلب از جنس پروتئین بوده و در خون یا ادرار افراد قابل اندازه گیری می باشند.


تومور مارکرها اغلب از جنس پروتئین بوده و در خون یا ادرار افراد قابل اندازه گیری می باشند. بالا رفتن اغلب آنها نمی تواند بیان کننده ی صددرصد ابتلا به سرطان باشد. لذا اندازه گیری این ماکرها به صورت روتین در افراد بدون علامت علاوه بر داشتن هزینه های بالا می تواند منجر به استرس های بی مورد و فراوان شود. پس قبل از انجام این تستها اخذ شرح حال و معاینه بالینی بسیار کمک کننده خواهد بود.