صدور پرونده های الکترونیک از سال ۱۴۰۰ در مرکز تخصصی طب کار پازند

به اطلاع کلیه شهروندان و کارفرمایان عزیز می رساند هم زمان با آغاز سال جدید ” مرکز تخصصی طب کار پازند” در راستای جلب رضایت مراجعین ، پرونده های شاغلین را با کمک به روزترین...


به اطلاع کلیه شهروندان و کارفرمایان عزیز می رساند هم زمان با آغاز سال جدید ” مرکز تخصصی طب کار پازند” در راستای جلب رضایت مراجعین ، پرونده های شاغلین را با کمک به روزترین نرم افزار طب کار به مراجعین عرضه خواهد کرد.