صدور پرونده های الکترونیک از سال ۱۴۰۰ در مرکز تخصصی طب کار پازند

صدور پرونده ها از سال 1400 در مرکز تخصصی طب کار پازند به صورت الکترونیک انجام میشود.


به اطلاع کلیه شهروندان و کارفرمایان عزیز می رساند هم زمان با آغاز سال جدید ” مرکز تخصصی طب کار پازند” در راستای جلب رضایت مراجعین ، پرونده های شاغلین را با کمک به روزترین نرم افزار طب کار به مراجعین عرضه خواهد کرد.