تعرفه معاینات طب کار سال ۱۴۰۰ اعلام شد

انجمن صنفی مراکز طب کار استان تهران، تعرفه خدمات معاینات طب کار سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. تصویر تعرفه ۱۴۰۰ را مشاهده می...


انجمن صنفی مراکز طب کار استان تهران، تعرفه خدمات معاینات طب کار سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

تصویر تعرفه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید: