تعرفه معاینات طب کار کارت سلامت رانندگان سال ۱۴۰۱

تعرفه پایه معاینات طب کار کارت سلامت رانندگان سال 1401 اعلام شد.


تعرفه پایه معاینات طب کار کارت سلامت رانندگان سال ۱۴۰۱ برای زیر ۳۵ سال ۳۷۰ هزار تومان و برای بالای ۳۵ سال با نوار قلب ۴۴۵ هزار تومان می باشد. لازم به ذکر است در مرکز تخصصی طب کار پازند آزمایشات بیشتری انجام می شود.

تعرفه طب کار کارت سلامت 1401