تعرفه معاینات دوره ای طب کار سال ۱۴۰۱

تعرفه معاینات دوره ای طب کار سال 1401 اعلام شد.


تعرفه معاینات دوره ای طب کار سال ۱۴۰۱ برای افراد زیر ۳۵ سال ۳۷۰ هزار تومان و برای افراد بالای ۳۵ سال با نوار قلب ۴۴۵ هزار تومان می باشد.

تعرفه معاینات دوره ای طب کار سال 1401