بازگشت اسپیرومتری به معاینات طب کار + تصویر ابلاغ وزارت بهداشت

اسپیرومتری (تست تنفس) به معاینات طب کار بازگشت.


اسپیرومتری (تست تنفس) که درپی همه گیری کرونا به دستور وزارت بهداشت ممنوع شده بود به معاینات طب کار برگشت. تعرفه معاینات طب کار ۱۴۰۱ درپی ابلاغ بلامانع بودن تست تنفس تغییر کرده که به زودی اعلام خواهد شد.