معاینات ادواری چرایی و چگونگی


معاینات ادواری در واقع مکمل معاینات پیش از استخدام می باشد و درصورتیکه اولین علائم بروز بیماریها اعم از شغلی و غیر شغلی مشاهده شود با انجام معاینات ادواری که حداقل سالی یکبار صورت میگیرد میتوان با صرف هزینه کمتر جلوی رشد بیماری را گرفت و از بروز از کارافتادگی های زودرس جلوگیری کرد.
معاینات ادواری حتما” باید توسط گروه پزشکی دارای مهارت و تجربه کافی در زمینه طب کار انجام گیرد.
بدین منظور توصیه میگردد معاینات ادواری حتما” توسط “پزشک متخصص طب کار” و در نبود وی توسط “پزشک عمومی دوره دیده طب کار ” انجام گیرد.
تستهای پاراکلینیکی مورد نیاز جهت تشکیل پرونده معاینات ادواری نسبت به معاینات پیش از استخدام محدودتر ولی تخصصی تر هستند که با توجه به شغل فرد و نوع عوامل زیان آور محیط کار وی تعیین میشود. به طور مثال اگر در محیط کار میزان مواجهات با آلاینده های شیمیایی تنفسی و گرد و غبار بیش از حد معمول باشد حتما لازم است از افراد در آن محیط کاری تست تنفسی و یا حتی گاها” عکس رادیولوژی از قفسه سینه بعمل آید.
مدارک معاینات ادواری باید در سامانه ثبت و بایگانی گردد.