آیا در سال جدید کارگران افزایش حقوق خواهند داشت؟


یک کارشناس کارگری با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها در سال آینده بیان می‌کند: البته منظور این نبوده که قرار است حقوق این میزان افزایش یابد یا حتی نظر دولت این است که حقوق این میزان بیشتر شود. این درصد در واقع یک رقم فرضی برای درج در بودجه است و نهایتا تصمیمات در شورای عالی کار و بر اساس مبنا‌هایی که اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.