آیا شخصی که از کارافتاده محسوب می شود، می‌تواند همزمان به کارهای سبک اشتغال داشته باشد؟

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below. Existing Users Log Inنام کاربریرمز عبور مرا به خاطر بسپار  New User RegistrationChoose a Username*First Name*Last...


This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
 مرا به خاطر بسپار  
New User Registration
*Required field