تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 24 اکتبر 2019 - 21:22:24

مقصر کیست؟ کارگر یا کارفرما

در صورتی که کارفرما وسایل ایمنی را در اختیار کارگر قرار دهد و بر اثر عدم استفاده از وسایل ایمنی حادثه ای در کارگاه رخ دهد، مقصر کیست؟ به موجب تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون...

تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 24 اکتبر 2019 - 21:13:42

مشاغل سخت و زیان آور را بشناسیم

 ۱-كار در معادن‌ اعم‌ از تحت‌ الارضي‌ يا سطح‌ الارضي‌ كه‌ ايجاب‌ مي‌نمايد كارگران‌ در تونل‌ها و راهروهاي‌ سر پوشيده‌ به‌ استخراج‌ بپردازند. ۲- كار استخراج‌ شامل‌ جدا كردن‌ يا منفجر ساختن‌ مواد از سطح‌...

تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 24 اکتبر 2019 - 21:09:57

زنان شاغل در زمان زایمان و پس از آن ، قوانین چیست؟

مرخصی زایمان برای کارگران زن که به فرزند خود شیر می دهند، چنانچه زایمان یک یا دوقلو باشد ۶ ماه و برای زایمان ۳ قلو یا بیشتر یکسال می باشد. تایید شیردهی مادر به فرزند...

تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 24 اکتبر 2019 - 21:04:54

قوانین طب کار را بهتر بشناسیم

طبق ماده ۱۱ قانون کار، کارفرما و گارگر میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال ایـن دوره هریـک از طـرفین حـق دارد، بدون اخطار قبلی و بی...

تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 اکتبر 2019 - 1:21:48

بیمه‌شدگان برای انجام معاینات اولیه بدو استخدام موضوع ماده ٩٠ قانون باید به چه مراکزی مراجعه کنند؟

مراکز درمانی مجاز برای انجام معاینات اولیه ماده ٩٠ قانون تامین‌اجتماعی توسط مدیریت درمان سازمان تامین‌اجتماعی به شعب سازمان معرفی می‌شوند و لیست مراکز انجام معاینات در معرض دید کارفرمایان و بیمه‌شدگان شعب و کارگزاری‌های...