قوانین و ضوابط برداشت از مزد کارکنان توسط کارفرما

برداشت از مزد کارکنان توسط کارفرما تحت شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است و کارفرما نمی تواند هر زمان که بخواهد به طور مستقیم از مزد شاغلان برداشت نماید. از همین روی ماده ۴۵ قانون کار...

بیمه کارگران اجباری است و توافق بی معنی

یکی از پرسش‌هایی که عموما از سوی بیمه شدگان و یا کارگران پرسیده می‌شود این است که آیا کارگر و کارفرما می‌توانند ضمن توافق از ادامه بیمه پردازی خودداری کنند. فصل هشتم و ماده ۱۴۸...

چرا معاینات طب کار را باید متخصصین انجام دهند؟

رشته طب کار عنوان تخصصی می باشد که در ایران حدود ۲۵ سال پیش وارد حوزه آموزش دستیاران پزشکی شده و پزشکان عمومی پس از شرکت در آزمون دستیاری یا همان تخصص و قبولی در...

آیا شخصی که از کارافتاده محسوب می شود، می‌تواند همزمان به کارهای سبک اشتغال داشته باشد؟

در صورتی که میزان ازکارافتادگی فرد بین ۳۳ تا ۶۶ درصد بوده و فرد مستمری ازکارافتادگی جزئی دریافت می‌کند، اشتغال‌ به‌کار مجدد او بلامانع است، ولی در صورتی که فرد مستمری ازکارافتادگی کلی دریافت کند،...

آیا مستخدمین منازل نیزشامل قوانین کار می‌شوند؟

۱- مستخدمین منازل نیز مشمول مقررات قانون کار بوده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۹۰ قانون کار حاکم بر روابط کار آنان است .۲-اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار برای این دسته از شاغلین امری...

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پایه سنوات همانطور که از عنوان آن برمی آید با سابقه و سنوات کار کارگران ارتباط دارد. یعنی کارگرانی که دارای سابقه کار هستند برابر با قانون کار مشمول دریافت پایه سنوات هستند. مبلغ پایه...